Een gezond binnenklimaat

Een gezond binnenklimaat en een goede luchtkwaliteit dragen bij aan een betere gezondheid van uw medewerkers en zorgt voor betere werkprestaties. Het is dus belangrijk dat er wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat. Wij vertellen u wat meer over een gezond binnenklimaat.

Wat is een slecht binnenklimaat?

Verontreinigde lucht is visueel nauwelijks waar te nemen, echter, de luchtkwaliteit heeft grote invloed op het welzijn en de productiviteit van medewerkers. Een slecht binnenklimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie, geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%. Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit grote mate van invloed op het ziekteverzuim. Door slechte ventilatie wordt de CO2 te hoog in het gebouw en dit geeft dus aan dat de lucht niet zuiver is en er te weinig zuurstof is.

Wettelijke eisen

De wekgever moet in algemene zin zorgen voor een zodanig binnenklimaat dat hier geen nadelige invloed heeft op de veiligheid en de gezondheid van de werknemers. Is er een klimaatinstallatie, dan moet die altijd bedrijfsklaar zijn en een controlesysteem hebben dat storingen signaleert. Verder mag het niet leiden tot hinderlijke tocht voor werknemers. Volgens het bouwbesluit moet de ventilatie minstens 30m3 per persoon, per uur zijn.

Hoe creëer je een gezond binnenklimaat en goede luchtkwaliteit?

Een luchtbehandelingssysteem of luchtbehandelingsinstallatie is een systeem waarmee een continue luchtstroom wordt gecreëerd waardoor ruimtes geautomatiseerd geventileerd worden. Een luchtbehandelingsinstallatie verwarmt, ventileert en conditioneert de lucht in een gebouw. Hiermee wordt de lucht kwaliteit beter.

Zorg voor een gezond binnenklimaat

Het is dus uitermate belangrijk dat er wordt gezorgd voor een gezond binnenklimaat. Wij hebben grote expertise en kennis van luchtbehandelingsinstallaties en regelinstallaties. Wij kunnen u helpen met het creëren van een gezond binnenklimaat. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 075 – 681 83 00 of u kunt gebruik maken van ons contactformulier.

 

Terug naar overzicht
Een gezond binnenklimaat

Neem contact met mij op