Welke vormen duurzame energie zijn er?

Duurzame energie veroorzaken geen luchtvervuiling en weinig CO2 uitstoot. In tegenstelling tot kolen, olie en gas. Duurzame energie is dus veel beter voor het milieu. De verbranding van deze fossiele brandstoffen dragen namelijk sterk bij aan klimaatverandering. Welke vormen duurzame energie er zijn? 


Zonne-energie

Deze energie komt zoals de naam al zegt: van de zon, in de vorm van warmte en licht. Er zijn verschillende manieren waarop u deze duurzame energie kan gebruiken. Er wordt veel gebruik gemaakt van thermische zonne-energie waarbij het zonlicht om wordt gezet in warmte, dit gebeurt met een zonnecollector. In een zonnecollector wordt water opgeslagen die door de zon verwarmd wordt. Wanneer het water eenmaal warm is dan kan het gebruikt worden voor bijvoorbeeld warm water uit de kraan.

Ook wordt er heel veel gebruik gemaakt van zonnepanelen. Met zonnepanelen wordt zonlicht omgezet in elektriciteit. De panelen kunnen bijvoorbeeld op het dak worden geplaatst zodat ze het meeste licht vangen.


Windenergie

Windenergie is schoon en komt uit een bron die nooit opraakt. De CO2-uitstoot is veel lager dan die van fossiele brandstoffen. Windmolen wekken stroom op zonder de lucht te vervuilen en zonder grondstoffen ui te putten.


Waterkracht

Waterkracht is energie die is opgewekt uit stromend water. Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht ontstaan geen schadelijke stoffen, en de bron is onuitputtelijk. Waterkracht is daarom een duurzame energiebron. Tegenwoordig gebruiken we waterturbines; die drijven geen molens aan, maar wekken elektriciteit op. Dat werkt ongeveer als een fietsdynamo. De as van de turbine zit onder water en ziet eruit als een scheepsschroef. Die as gaat draaien door de stroming van het water; doordat die is gekoppeld aan een generator, wekt de as elektriciteit op als die draait.


Biobrandstof

Door verbranding of vergassing van bedrijfsafval kun je energie als elektriciteit en warmte opwekken. Dit is een kosteneffectieve verwijdering van afvalstromen. Biobrandstoffen kun je ook produceren uit dierlijk en plantaardig afval. Sommige van deze biomassa kun je omzetten in gasvormige of vloeibare energiedragers, zoals biogas en biodiesel.


Geothermische energie

Geothermische energie wordt ook vaak aardwarmte genoemd. Met aardwarmte kunt u uw ruimte direct verwarmen of elektriciteit mee opwekken. Geothermische energie is een milieuvriendelijk alternatief voor het verbranden van aardgas en steenkool. Want het gebruik van aard- en bodemwarmte zorgt niet voor uitstoot van CO2 en klimaatverandering.


Meer weten over duurzame energie

Wilt u meer weten over opties voor duurzame energie? Wij helpen u graag! U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier of bel naar 075 – 681 83 00.

Terug naar overzicht

Neem contact met mij op