Kwaliteitswaarborg

VETIM B.V. is op kwaliteit gecertificeerd conform het KOMO install procescertificaat BRL 6000, alsmede het VGM-beheerssysteemcertificaat VCA*. BRL 6000 staat voor het garanderen van kwaliteit van de aanleg en het onderhoud van installaties. Dit certificaat stelt regels voor de installateur zodat werkzaamheden goed uitgevoerd en gecontroleerd worden. Het VGM certificaat staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu. Hieruit blijkt dat een bedrijf, als deze in bezit is van dit certificaat, voldoet aan strenge eisen op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Aanvullend is onze serviceafdeling gecertificeerd voor P.O. (Periodiek Onderhoud installaties groter dan 130 kW), F-gassen bedrijfscertificering, alsmede STEK (koelinstallaties).
Voor het P.O. certificaat geldt dat alleen met dit certificaat periodiek onderhoud mag worden uitgevoerd aan installaties met meer dan 130 kW. Op deze manier beschikt de gebruiker over zekerheid van een goede conditie, afstelling en veiligheid van zijn/haar stookinstallaties. Met het F-gassen certificaat mag een bedrijf de volgende handelingen verrichten: het vullen van een koelsysteem, het aftappen van een koelsysteem, het wegnemen/hermonteren van één of meerdere circuit- of apparatuuronderdelen en het herstellen van lekken.

Al het uitvoerend personeel is in het bezit van VCA* certificaat en de leidinggevenden zijn tevens in het bezit van VCA-VOL certificaat. Dit houdt in dat desbetreffende certificaathouder in bezit is van kennis over onder andere wet- en regelgeving, herkennen van onveilige situaties, treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen, organiseren van toolboxvergaderingen.

Bij Vetim bent u dus zeker van kwaliteit, vakkennis en veiligheid bij alle werkzaamheden die worden uitgevoerd.

Neem contact met mij op